FELHASZNÁLT IRODALOM

Felhasznált irodalom

Dr. Herich György: Adótan és magyarázatok 2019, Teszt és példatár 2019

Éva Katalin: Számvitelelemzés I-II.

Róth-Adorján-Lukács-Veit: Számviteli esettanulmányok

Adorján-Lukács-Róth_Veit: Számvitel Speciális Kérdései

Dr. Siklósi Ágnes - Dr. Veress Attila: Könyvvezetés és beszámolókészítés

Kresalek Péter - Dr. Pucsek József: Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások komplex elemzéséhez

Blumné Bán Erika: Példatár és feladatgyűjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz

Éva Katalin: Vállalkozói könyvvitel I.-II.-III. + példatár

Dr. Siklósi Ágnes - Dr. Veress Attila: Pénzügyi számvitel példatár I-II.

Roóz József: Vállalkozások gazdaságtana

Dr. Roóz József: Vállalkozásgazdálkodási ismeretek

Roóz József: A menedzsment alapjai

Kisvállalkozások könyvelése számítógépen

Kardos - Némethné - Sisa: Számvitel alapjai példatár

Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai

Sándorné Új Éva: Gyakorlati pénzügyek

Róth-Adorján-Lukács-Veit: Pénzügyi számvitel feladatok

 

1996. évi LXXXI. törvény (Társasági adó)

1995. évi CXVII. törvény (Személyi jövedelemadó)

2002. évi XLIII. törvény (EVA)

2012. évi CXLVII. törvény (KATA, KIVA)

2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlya)

2012. évi CXVI. törvény (tranz.illeték)

2012. évi CII. törvény (biztosítási adó)

2012. évi LVI. törvény (távközlési adó)

2012. évi CLXVIII. törvény (közművezetékek adója)

2014. évi XXII. törvény (reklámadó)

2011. évi CIII. törvény (népegészságügyi termékadó)

2003. évi CX. törvény (regisztrációs adó)

2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA)

2016. évi LXVIII. törvény (jövedéki adó)

2017. évi CL. törvény (Adózás rendje)

2017. évi CLI. törvény (adóigazgatási rendtartás)

2017. évi CLIII. törvény (NAV végrehajtás)

 

 1997. évi LXXX. törvény (TBJ.)

2018. évi LII. törvény (SZOCHO)

1997. évi LXXXI. törvény (Nyugdíj)

2011. évi CLXVII. törvény (korhatár előtti öregségi nyugdíj)

2011. évi CXCI. törvény (megváltozott munkaképességűek)

1993. évi XCVI. törvény (biztosítópénztár)

2004. évi CXXIII. törvény (pályakezdők)

2011. évi CLV törvény ( szakképzési)

208/2011. (XII.20) korm.rend. (gyakorlati képzés)

3/2015 (II.13.) NGM-rendelet ( Nemzeto Foglalkoztatási Alap)

1997. évi LXXXIII. törvény ( egészségbiztosítás)

1998. évi LXXXIV. törvény (családok támogatása)Olvass tovább: https://szeveta5.webnode.hu/felhasznalt-irodalom/